สินค้าหมด

2,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9568' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19843,14862,16254,9555,23333,17216,11725,24898,16258,16234,18429,9560,18770,19692,22029,16247,14860,16248 Array ( [0] => 19843 [1] => 14862 [2] => 16254 [3] => 9555 [4] => 23333 [5] => 17216 [6] => 11725 [7] => 24898 [8] => 16258 [9] => 16234 [10] => 18429 [11] => 9560 [12] => 18770 [13] => 19692 [14] => 22029 [15] => 16247 [16] => 14860 [17] => 16248 )