มีสินค้า

1,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9567' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23017,14870,15687,24898,16262,16258,22385,16256,23601,19688,16243,16263,9564,14851,18431,17350,20276,14857 Array ( [0] => 23017 [1] => 14870 [2] => 15687 [3] => 24898 [4] => 16262 [5] => 16258 [6] => 22385 [7] => 16256 [8] => 23601 [9] => 19688 [10] => 16243 [11] => 16263 [12] => 9564 [13] => 14851 [14] => 18431 [15] => 17350 [16] => 20276 [17] => 14857 )