มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17358,18770,16050,13455,16263,14857,24954,23447,14881,22029,16249,15687,19843,23332,19689,16259,10794,13460 Array ( [0] => 17358 [1] => 18770 [2] => 16050 [3] => 13455 [4] => 16263 [5] => 14857 [6] => 24954 [7] => 23447 [8] => 14881 [9] => 22029 [10] => 16249 [11] => 15687 [12] => 19843 [13] => 23332 [14] => 19689 [15] => 16259 [16] => 10794 [17] => 13460 )