มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14150,23448,13460,10794,17346,18433,16050,15687,15685,24959,16257,16244,14854,16231,17830,23181,16735,9555 Array ( [0] => 14150 [1] => 23448 [2] => 13460 [3] => 10794 [4] => 17346 [5] => 18433 [6] => 16050 [7] => 15687 [8] => 15685 [9] => 24959 [10] => 16257 [11] => 16244 [12] => 14854 [13] => 16231 [14] => 17830 [15] => 23181 [16] => 16735 [17] => 9555 )