มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22891,22026,9569,19681,15689,22027,24894,13462,15686,9553,16240,19842,14852,14152,23181,17348,19692,14966 Array ( [0] => 22891 [1] => 22026 [2] => 9569 [3] => 19681 [4] => 15689 [5] => 22027 [6] => 24894 [7] => 13462 [8] => 15686 [9] => 9553 [10] => 16240 [11] => 19842 [12] => 14852 [13] => 14152 [14] => 23181 [15] => 17348 [16] => 19692 [17] => 14966 )