มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18181,23181,24898,22028,21281,17351,21957,23184,9988,17357,17216,16243,22927,5150,20606,9561,23185,22029 Array ( [0] => 18181 [1] => 23181 [2] => 24898 [3] => 22028 [4] => 21281 [5] => 17351 [6] => 21957 [7] => 23184 [8] => 9988 [9] => 17357 [10] => 17216 [11] => 16243 [12] => 22927 [13] => 5150 [14] => 20606 [15] => 9561 [16] => 23185 [17] => 22029 )