มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14864,14869,16248,22384,14888,16257,22342,22027,14857,17346,19688,14146,14850,9545,20269,9564,14042,18432 Array ( [0] => 14864 [1] => 14869 [2] => 16248 [3] => 22384 [4] => 14888 [5] => 16257 [6] => 22342 [7] => 22027 [8] => 14857 [9] => 17346 [10] => 19688 [11] => 14146 [12] => 14850 [13] => 9545 [14] => 20269 [15] => 9564 [16] => 14042 [17] => 18432 )