มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17830,14867,11979,22385,14860,17346,16330,17348,14873,9565,9553,9546,5154,19681,9547,19695,21282,9562 Array ( [0] => 17830 [1] => 14867 [2] => 11979 [3] => 22385 [4] => 14860 [5] => 17346 [6] => 16330 [7] => 17348 [8] => 14873 [9] => 9565 [10] => 9553 [11] => 9546 [12] => 5154 [13] => 19681 [14] => 9547 [15] => 19695 [16] => 21282 [17] => 9562 )