มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14871,16330,22028,19695,15716,15686,14431,16239,16052,24960,9552,16235,9540,16331,9572,16259,22370,15389 Array ( [0] => 14871 [1] => 16330 [2] => 22028 [3] => 19695 [4] => 15716 [5] => 15686 [6] => 14431 [7] => 16239 [8] => 16052 [9] => 24960 [10] => 9552 [11] => 16235 [12] => 9540 [13] => 16331 [14] => 9572 [15] => 16259 [16] => 22370 [17] => 15389 )