มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13456,16262,9548,14855,16735,14878,9564,22029,15146,14872,24693,17346,15716,17232,17351,16250,14879,17347 Array ( [0] => 13456 [1] => 16262 [2] => 9548 [3] => 14855 [4] => 16735 [5] => 14878 [6] => 9564 [7] => 22029 [8] => 15146 [9] => 14872 [10] => 24693 [11] => 17346 [12] => 15716 [13] => 17232 [14] => 17351 [15] => 16250 [16] => 14879 [17] => 17347 )