มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14859,23447,17357,16256,24960,10794,14855,9568,14877,14152,17860,16331,9550,14965,5483,9551,16232,22370 Array ( [0] => 14859 [1] => 23447 [2] => 17357 [3] => 16256 [4] => 24960 [5] => 10794 [6] => 14855 [7] => 9568 [8] => 14877 [9] => 14152 [10] => 17860 [11] => 16331 [12] => 9550 [13] => 14965 [14] => 5483 [15] => 9551 [16] => 16232 [17] => 22370 )