มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15688,24693,5152,16052,22385,17232,5147,16244,9542,16247,19692,9987,23017,21957,16263,9551,14148,22369 Array ( [0] => 15688 [1] => 24693 [2] => 5152 [3] => 16052 [4] => 22385 [5] => 17232 [6] => 5147 [7] => 16244 [8] => 9542 [9] => 16247 [10] => 19692 [11] => 9987 [12] => 23017 [13] => 21957 [14] => 16263 [15] => 9551 [16] => 14148 [17] => 22369 )