มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14888,9540,14858,9564,19688,14430,22370,5147,15906,14862,16257,14151,22667,9543,16254,9539,16250,9987 Array ( [0] => 14888 [1] => 9540 [2] => 14858 [3] => 9564 [4] => 19688 [5] => 14430 [6] => 22370 [7] => 5147 [8] => 15906 [9] => 14862 [10] => 16257 [11] => 14151 [12] => 22667 [13] => 9543 [14] => 16254 [15] => 9539 [16] => 16250 [17] => 9987 )