มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14430,9540,21957,16116,22338,18430,17351,12508,17356,9543,9988,9541,5153,21937,16262,14861,16331,19693 Array ( [0] => 14430 [1] => 9540 [2] => 21957 [3] => 16116 [4] => 22338 [5] => 18430 [6] => 17351 [7] => 12508 [8] => 17356 [9] => 9543 [10] => 9988 [11] => 9541 [12] => 5153 [13] => 21937 [14] => 16262 [15] => 14861 [16] => 16331 [17] => 19693 )