มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9568,14857,14430,16331,19694,22339,18429,14867,14860,15689,22370,14033,16261,21548,17350,17351,14854,19681 Array ( [0] => 9568 [1] => 14857 [2] => 14430 [3] => 16331 [4] => 19694 [5] => 22339 [6] => 18429 [7] => 14867 [8] => 14860 [9] => 15689 [10] => 22370 [11] => 14033 [12] => 16261 [13] => 21548 [14] => 17350 [15] => 17351 [16] => 14854 [17] => 19681 )