มีสินค้า

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9566' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19691,20604,5149,17714,19690,14859,22338,10794,12508,18181,16242,15689,14884,20606,14042,14879,16249,23332 Array ( [0] => 19691 [1] => 20604 [2] => 5149 [3] => 17714 [4] => 19690 [5] => 14859 [6] => 22338 [7] => 10794 [8] => 12508 [9] => 18181 [10] => 16242 [11] => 15689 [12] => 14884 [13] => 20606 [14] => 14042 [15] => 14879 [16] => 16249 [17] => 23332 )