สินค้าหมด

999 BAHT
1599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9564' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16249,17346,9569,20159,16257,14865,22339,16330,9568,19683,22370,9567,14860,16260,9550,17351,9566,17357 Array ( [0] => 16249 [1] => 17346 [2] => 9569 [3] => 20159 [4] => 16257 [5] => 14865 [6] => 22339 [7] => 16330 [8] => 9568 [9] => 19683 [10] => 22370 [11] => 9567 [12] => 14860 [13] => 16260 [14] => 9550 [15] => 17351 [16] => 9566 [17] => 17357 )