สินค้าหมด

999 BAHT
1599 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9564' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9568,9546,14876,16254,9555,13459,17356,20276,17357,17346,15688,14042,19690,6303,14870,15685,23017,9553 Array ( [0] => 9568 [1] => 9546 [2] => 14876 [3] => 16254 [4] => 9555 [5] => 13459 [6] => 17356 [7] => 20276 [8] => 17357 [9] => 17346 [10] => 15688 [11] => 14042 [12] => 19690 [13] => 6303 [14] => 14870 [15] => 15685 [16] => 23017 [17] => 9553 )