สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9563' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23601,16244,20159,15688,19691,9546,14879,21956,5150,10434,15689,16250,17350,15890,22340,17357,14866,16263 Array ( [0] => 23601 [1] => 16244 [2] => 20159 [3] => 15688 [4] => 19691 [5] => 9546 [6] => 14879 [7] => 21956 [8] => 5150 [9] => 10434 [10] => 15689 [11] => 16250 [12] => 17350 [13] => 15890 [14] => 22340 [15] => 17357 [16] => 14866 [17] => 16263 )