สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9557' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14869,16255,16246,14858,19694,19842,11112,9543,22369,14146,19688,13455,14859,21282,16239,14873,14867,14852 Array ( [0] => 14869 [1] => 16255 [2] => 16246 [3] => 14858 [4] => 19694 [5] => 19842 [6] => 11112 [7] => 9543 [8] => 22369 [9] => 14146 [10] => 19688 [11] => 13455 [12] => 14859 [13] => 21282 [14] => 16239 [15] => 14873 [16] => 14867 [17] => 14852 )