สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9547' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15146,9562,17357,15890,13841,16249,15686,16240,21957,22343,9540,9572,15389,19687,9561,16259,16233,9551 Array ( [0] => 15146 [1] => 9562 [2] => 17357 [3] => 15890 [4] => 13841 [5] => 16249 [6] => 15686 [7] => 16240 [8] => 21957 [9] => 22343 [10] => 9540 [11] => 9572 [12] => 15389 [13] => 19687 [14] => 9561 [15] => 16259 [16] => 16233 [17] => 9551 )