สินค้าหมด

1,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9547' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17350,14467,14861,14888,17714,18428,9543,10794,14041,16261,17348,15890,20276,9553,15147,15688,9562,14855 Array ( [0] => 17350 [1] => 14467 [2] => 14861 [3] => 14888 [4] => 17714 [5] => 18428 [6] => 9543 [7] => 10794 [8] => 14041 [9] => 16261 [10] => 17348 [11] => 15890 [12] => 20276 [13] => 9553 [14] => 15147 [15] => 15688 [16] => 9562 [17] => 14855 )