สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9546' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14874,9988,16238,9555,9556,23183,14871,16240,5154,19844,9569,9557,14431,9563,20275,14860,17349,19688 Array ( [0] => 14874 [1] => 9988 [2] => 16238 [3] => 9555 [4] => 9556 [5] => 23183 [6] => 14871 [7] => 16240 [8] => 5154 [9] => 19844 [10] => 9569 [11] => 9557 [12] => 14431 [13] => 9563 [14] => 20275 [15] => 14860 [16] => 17349 [17] => 19688 )