สินค้าหมด

((สินค้าขาย 1 ชิ้น เป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้))

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9545' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17358,16239,9562,14873,17216,16255,16246,14430,17347,16325,16248,14863,9566,15389,16242,16231,9548,14150 Array ( [0] => 17358 [1] => 16239 [2] => 9562 [3] => 14873 [4] => 17216 [5] => 16255 [6] => 16246 [7] => 14430 [8] => 17347 [9] => 16325 [10] => 16248 [11] => 14863 [12] => 9566 [13] => 15389 [14] => 16242 [15] => 16231 [16] => 9548 [17] => 14150 )