สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9544' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9554,13462,10794,9551,16251,14864,15716,9564,13461,23448,22927,9563,18182,15688,22027,10434,9562,9570 Array ( [0] => 9554 [1] => 13462 [2] => 10794 [3] => 9551 [4] => 16251 [5] => 14864 [6] => 15716 [7] => 9564 [8] => 13461 [9] => 23448 [10] => 22927 [11] => 9563 [12] => 18182 [13] => 15688 [14] => 22027 [15] => 10434 [16] => 9562 [17] => 9570 )