สินค้าหมด

((สินค้าขาย 1 ชิ้น เป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้))

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9542' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14882,9545,14888,5149,11112,14865,22343,16240,6838,14881,9550,19693,22026,13457,18433,14880,21956,16245 Array ( [0] => 14882 [1] => 9545 [2] => 14888 [3] => 5149 [4] => 11112 [5] => 14865 [6] => 22343 [7] => 16240 [8] => 6838 [9] => 14881 [10] => 9550 [11] => 19693 [12] => 22026 [13] => 13457 [14] => 18433 [15] => 14880 [16] => 21956 [17] => 16245 )