สินค้าหมด

((สินค้าขาย 1 ชิ้น เป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้))

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9541' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14856,16249,14887,22667,14865,9540,5153,13767,16246,14042,9568,16253,15389,9551,6838,14876,16116,13456 Array ( [0] => 14856 [1] => 16249 [2] => 14887 [3] => 22667 [4] => 14865 [5] => 9540 [6] => 5153 [7] => 13767 [8] => 16246 [9] => 14042 [10] => 9568 [11] => 16253 [12] => 15389 [13] => 9551 [14] => 6838 [15] => 14876 [16] => 16116 [17] => 13456 )