สินค้าหมด

((สินค้าขาย 1 ชิ้น เป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกแบบได้))

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9541' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9556,17350,22369,14864,10794,6303,9545,14876,19843,22342,9553,20275,16232,15146,16254,22384,9987,16242 Array ( [0] => 9556 [1] => 17350 [2] => 22369 [3] => 14864 [4] => 10794 [5] => 6303 [6] => 9545 [7] => 14876 [8] => 19843 [9] => 22342 [10] => 9553 [11] => 20275 [12] => 16232 [13] => 15146 [14] => 16254 [15] => 22384 [16] => 9987 [17] => 16242 )