สินค้าหมด

559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9540' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18433,16331,9572,9563,15687,14152,16252,11112,14869,14888,14151,15685,18769,16238,23447,14150,21956,17860 Array ( [0] => 18433 [1] => 16331 [2] => 9572 [3] => 9563 [4] => 15687 [5] => 14152 [6] => 16252 [7] => 11112 [8] => 14869 [9] => 14888 [10] => 14151 [11] => 15685 [12] => 18769 [13] => 16238 [14] => 23447 [15] => 14150 [16] => 21956 [17] => 17860 )