สินค้าหมด

559 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9539' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15686,16247,14033,5151,11112,11725,9557,14851,18434,9548,11979,14860,9549,14041,14150,9547,18432,22029 Array ( [0] => 15686 [1] => 16247 [2] => 14033 [3] => 5151 [4] => 11112 [5] => 11725 [6] => 9557 [7] => 14851 [8] => 18434 [9] => 9548 [10] => 11979 [11] => 14860 [12] => 9549 [13] => 14041 [14] => 14150 [15] => 9547 [16] => 18432 [17] => 22029 )