มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9525' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8087,15603,4523,8221,20209,13902,15194,5732,24559,17135,17122,16469,12311,15375,8176,7023,10402,10409 Array ( [0] => 8087 [1] => 15603 [2] => 4523 [3] => 8221 [4] => 20209 [5] => 13902 [6] => 15194 [7] => 5732 [8] => 24559 [9] => 17135 [10] => 17122 [11] => 16469 [12] => 12311 [13] => 15375 [14] => 8176 [15] => 7023 [16] => 10402 [17] => 10409 )