มีสินค้า

79 BAHT
79 BAHT
add to cart

ข้อมูล :  กระดาษปอนด์ 75 แกรม 45แผ่น

ขนาด 15x21 (มีลายเส้น)

ใช้สำหรับจดบันทึก

q select pid from dex_product where pid<>'9500' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4756,18312,13935,15626,10423,20565,18707,10058,18165,9982,4400,19732,8491,22688,18315,17504,5116,23761 Array ( [0] => 4756 [1] => 18312 [2] => 13935 [3] => 15626 [4] => 10423 [5] => 20565 [6] => 18707 [7] => 10058 [8] => 18165 [9] => 9982 [10] => 4400 [11] => 19732 [12] => 8491 [13] => 22688 [14] => 18315 [15] => 17504 [16] => 5116 [17] => 23761 )