สินค้าหมด

119 BAHT
119 BAHT

ข้อมูล : กระดาษปอนด์ 75 แกรม 60ใบ

ขนาด 12.8x17.8

ใช้สำหรับจดบันทึก เขียนไดอารี่ (มีลายเส้น)

q select pid from dex_product where pid<>'9499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19830,4486,17856,22255,21533,14080,16217,13865,18308,11513,2206,40,18707,23257,18916,22685,24675,19834 Array ( [0] => 19830 [1] => 4486 [2] => 17856 [3] => 22255 [4] => 21533 [5] => 14080 [6] => 16217 [7] => 13865 [8] => 18308 [9] => 11513 [10] => 2206 [11] => 40 [12] => 18707 [13] => 23257 [14] => 18916 [15] => 22685 [16] => 24675 [17] => 19834 )