สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'9487' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10019,5199,2969,9117,10882,5861,9118,22454,1316,22453,1948,5597,3122,3074,22450,4333,24646,9486 Array ( [0] => 10019 [1] => 5199 [2] => 2969 [3] => 9117 [4] => 10882 [5] => 5861 [6] => 9118 [7] => 22454 [8] => 1316 [9] => 22453 [10] => 1948 [11] => 5597 [12] => 3122 [13] => 3074 [14] => 22450 [15] => 4333 [16] => 24646 [17] => 9486 )