สินค้าหมด

700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9484' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1082,7468,6966,9847,1942,3513,6667,6962,1074,5002,1717,4838,5003,1739,6965,4321,6668,3052 Array ( [0] => 1082 [1] => 7468 [2] => 6966 [3] => 9847 [4] => 1942 [5] => 3513 [6] => 6667 [7] => 6962 [8] => 1074 [9] => 5002 [10] => 1717 [11] => 4838 [12] => 5003 [13] => 1739 [14] => 6965 [15] => 4321 [16] => 6668 [17] => 3052 )