สินค้าหมด

700 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'9484' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3051,8972,7464,6966,1942,3053,6962,6963,3513,1944,1716,7116,6667,1945,7463,24241,8973,4321 Array ( [0] => 3051 [1] => 8972 [2] => 7464 [3] => 6966 [4] => 1942 [5] => 3053 [6] => 6962 [7] => 6963 [8] => 3513 [9] => 1944 [10] => 1716 [11] => 7116 [12] => 6667 [13] => 1945 [14] => 7463 [15] => 24241 [16] => 8973 [17] => 4321 )