สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
1800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9421' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8439,14686,14693,6496,24014,22224,8437,8436,4821,8435,8539,11029,8438,10279,11032,11020,11026,11488 Array ( [0] => 8439 [1] => 14686 [2] => 14693 [3] => 6496 [4] => 24014 [5] => 22224 [6] => 8437 [7] => 8436 [8] => 4821 [9] => 8435 [10] => 8539 [11] => 11029 [12] => 8438 [13] => 10279 [14] => 11032 [15] => 11020 [16] => 11026 [17] => 11488 )