สินค้าเหลือน้อย

1,100 BAHT
1800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9421' and ( pcharacter='183' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6496,4821,8438,11488,11029,11026,8436,8437,8435,14686,10279,8539,14693,11032,22224,11020,8439 Array ( [0] => 6496 [1] => 4821 [2] => 8438 [3] => 11488 [4] => 11029 [5] => 11026 [6] => 8436 [7] => 8437 [8] => 8435 [9] => 14686 [10] => 10279 [11] => 8539 [12] => 14693 [13] => 11032 [14] => 22224 [15] => 11020 [16] => 8439 )