สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9419' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24717,10759,1480,19702,6652,6452,18941,7457,3035,8943,4275,21687,3432,22165,15958,7328,22092,21024 Array ( [0] => 24717 [1] => 10759 [2] => 1480 [3] => 19702 [4] => 6652 [5] => 6452 [6] => 18941 [7] => 7457 [8] => 3035 [9] => 8943 [10] => 4275 [11] => 21687 [12] => 3432 [13] => 22165 [14] => 15958 [15] => 7328 [16] => 22092 [17] => 21024 )