สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9413' and ( pcharacter='38' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2438,2435,2439,2443,9845,2441,6230,2445,2444,6495,6485,24007,2440,2419,2437,5027,2442,835 Array ( [0] => 2438 [1] => 2435 [2] => 2439 [3] => 2443 [4] => 9845 [5] => 2441 [6] => 6230 [7] => 2445 [8] => 2444 [9] => 6495 [10] => 6485 [11] => 24007 [12] => 2440 [13] => 2419 [14] => 2437 [15] => 5027 [16] => 2442 [17] => 835 )