สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9413' and ( pcharacter='38' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2442,5027,6230,2443,2444,2441,6495,2438,2445,6485,9844,2437,2419,24007,9845,2440,835,2439 Array ( [0] => 2442 [1] => 5027 [2] => 6230 [3] => 2443 [4] => 2444 [5] => 2441 [6] => 6495 [7] => 2438 [8] => 2445 [9] => 6485 [10] => 9844 [11] => 2437 [12] => 2419 [13] => 24007 [14] => 9845 [15] => 2440 [16] => 835 [17] => 2439 )