สินค้าหมด

1,400 BAHT
1800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9411' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6217,8392,6219,4750,6235,5516,6483,4761,8393,8395,7839,11709,5693,6224,11707,3686,6484,8394 Array ( [0] => 6217 [1] => 8392 [2] => 6219 [3] => 4750 [4] => 6235 [5] => 5516 [6] => 6483 [7] => 4761 [8] => 8393 [9] => 8395 [10] => 7839 [11] => 11709 [12] => 5693 [13] => 6224 [14] => 11707 [15] => 3686 [16] => 6484 [17] => 8394 )