สินค้าหมด

1,800 BAHT
2500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9409' and ( pcharacter='41' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7325,1222,21843,7246,2623,2620,22842,2621,24006,3944 Array ( [0] => 7325 [1] => 1222 [2] => 21843 [3] => 7246 [4] => 2623 [5] => 2620 [6] => 22842 [7] => 2621 [8] => 24006 [9] => 3944 )