สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16190,22307,122,13884,20567,20495,8022,2204,14954,8047,23762,22256,22489,20577,8036,20034,4123,34 Array ( [0] => 16190 [1] => 22307 [2] => 122 [3] => 13884 [4] => 20567 [5] => 20495 [6] => 8022 [7] => 2204 [8] => 14954 [9] => 8047 [10] => 23762 [11] => 22256 [12] => 22489 [13] => 20577 [14] => 8036 [15] => 20034 [16] => 4123 [17] => 34 )