สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17504,23,8472,9982,13877,20981,22879,1829,18290,23313,5103,5008,4688,18704,25165,76,22359,22313 Array ( [0] => 17504 [1] => 23 [2] => 8472 [3] => 9982 [4] => 13877 [5] => 20981 [6] => 22879 [7] => 1829 [8] => 18290 [9] => 23313 [10] => 5103 [11] => 5008 [12] => 4688 [13] => 18704 [14] => 25165 [15] => 76 [16] => 22359 [17] => 22313 )