สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18856,20571,12828,22989,11109,18303,2175,18583,10028,13849,20575,13878,23892,22987,13555,70,23540,4095 Array ( [0] => 18856 [1] => 20571 [2] => 12828 [3] => 22989 [4] => 11109 [5] => 18303 [6] => 2175 [7] => 18583 [8] => 10028 [9] => 13849 [10] => 20575 [11] => 13878 [12] => 23892 [13] => 22987 [14] => 13555 [15] => 70 [16] => 23540 [17] => 4095 )