สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21575,12506,24003,23670,5008,2214,8867,13883,14077,23831,13867,2182,17,22687,11719,9398,21781,14891 Array ( [0] => 21575 [1] => 12506 [2] => 24003 [3] => 23670 [4] => 5008 [5] => 2214 [6] => 8867 [7] => 13883 [8] => 14077 [9] => 23831 [10] => 13867 [11] => 2182 [12] => 17 [13] => 22687 [14] => 11719 [15] => 9398 [16] => 21781 [17] => 14891 )