สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19631,5195,20551,24389,4747,22271,21014,4687,18328,8871,19816,20497,8043,16212,19833,6995,23257,22679 Array ( [0] => 19631 [1] => 5195 [2] => 20551 [3] => 24389 [4] => 4747 [5] => 22271 [6] => 21014 [7] => 4687 [8] => 18328 [9] => 8871 [10] => 19816 [11] => 20497 [12] => 8043 [13] => 16212 [14] => 19833 [15] => 6995 [16] => 23257 [17] => 22679 )