สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18852,18717,5009,9326,22696,18350,23839,18158,23836,18908,17113,21006,21007,18919,22691,21014,22787,22898 Array ( [0] => 18852 [1] => 18717 [2] => 5009 [3] => 9326 [4] => 22696 [5] => 18350 [6] => 23839 [7] => 18158 [8] => 23836 [9] => 18908 [10] => 17113 [11] => 21006 [12] => 21007 [13] => 18919 [14] => 22691 [15] => 21014 [16] => 22787 [17] => 22898 )