สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18312,50,16973,1805,16191,22312,23893,8045,1779,6820,24476,22989,10054,12435,24480,21007,14954,9524 Array ( [0] => 18312 [1] => 50 [2] => 16973 [3] => 1805 [4] => 16191 [5] => 22312 [6] => 23893 [7] => 8045 [8] => 1779 [9] => 6820 [10] => 24476 [11] => 22989 [12] => 10054 [13] => 12435 [14] => 24480 [15] => 21007 [16] => 14954 [17] => 9524 )