สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
2500 BAHT
add to cart

สินค้าพวงกุญแจลายพิมพ์ One Piece 
ในชุด 1 กล่อง มี 6 ชิ้น ครบชุด

q select pid from dex_product where pid<>'9399' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19992,24876,53,4407,22687,13555,8471,23767,14083,2214,13971,2184,9982,10420,2899,2211,16184,4094 Array ( [0] => 19992 [1] => 24876 [2] => 53 [3] => 4407 [4] => 22687 [5] => 13555 [6] => 8471 [7] => 23767 [8] => 14083 [9] => 2214 [10] => 13971 [11] => 2184 [12] => 9982 [13] => 10420 [14] => 2899 [15] => 2211 [16] => 16184 [17] => 4094 )