พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9386' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2753,3018,23485,3347,15792,5219,11245,20543,2748,1402,14132,22980,23342,24571,9373,23854,6763,24437 Array ( [0] => 2753 [1] => 3018 [2] => 23485 [3] => 3347 [4] => 15792 [5] => 5219 [6] => 11245 [7] => 20543 [8] => 2748 [9] => 1402 [10] => 14132 [11] => 22980 [12] => 23342 [13] => 24571 [14] => 9373 [15] => 23854 [16] => 6763 [17] => 24437 )