พรีออเดอร์

.

950 BAHT
1100 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'9384' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5171,23739,6651,7343,3998,10726,1427,9378,5647,1344,10450,1432,23942,2675,851,14608,1293,2848 Array ( [0] => 5171 [1] => 23739 [2] => 6651 [3] => 7343 [4] => 3998 [5] => 10726 [6] => 1427 [7] => 9378 [8] => 5647 [9] => 1344 [10] => 10450 [11] => 1432 [12] => 23942 [13] => 2675 [14] => 851 [15] => 14608 [16] => 1293 [17] => 2848 )