พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Features outro theme of anime series "Monsuno."

q select pid from dex_product where pid<>'9378' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24315,4201,20785,12473,18682,14346,23399,6793,1591,22808,10761,14788,21909,12986,21650,5644,23741,20267 Array ( [0] => 24315 [1] => 4201 [2] => 20785 [3] => 12473 [4] => 18682 [5] => 14346 [6] => 23399 [7] => 6793 [8] => 1591 [9] => 22808 [10] => 10761 [11] => 14788 [12] => 21909 [13] => 12986 [14] => 21650 [15] => 5644 [16] => 23741 [17] => 20267 )