พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro & outro theme single release of PS2 game "Dragon Ball Z Infinit World" sung by Hironobu Kageyama!

q select pid from dex_product where pid<>'9375' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13398,22550,18553,15699,5016,11722,22710,22365,22400,8944,19428,11288,13396,21537,11130,21148,17669,14736 Array ( [0] => 13398 [1] => 22550 [2] => 18553 [3] => 15699 [4] => 5016 [5] => 11722 [6] => 22710 [7] => 22365 [8] => 22400 [9] => 8944 [10] => 19428 [11] => 11288 [12] => 13396 [13] => 21537 [14] => 11130 [15] => 21148 [16] => 17669 [17] => 14736 )