พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Intro & outro theme single release of PS2 game "Dragon Ball Z Infinit World" sung by Hironobu Kageyama!

q select pid from dex_product where pid<>'9375' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11721,22368,16435,19427,24122,9152,13406,10003,11288,21140,18354,22407,13475,19409,14171,16059,8416,4837 Array ( [0] => 11721 [1] => 22368 [2] => 16435 [3] => 19427 [4] => 24122 [5] => 9152 [6] => 13406 [7] => 10003 [8] => 11288 [9] => 21140 [10] => 18354 [11] => 22407 [12] => 13475 [13] => 19409 [14] => 14171 [15] => 16059 [16] => 8416 [17] => 4837 )